avatar

Безопасност на движението

Колеги, предлагам ви още една презентация, която ще ни помогне в работата по безопасност на движението. Два дни търсих песента "Светофар", за да озвуча презентацията, но не я намерих. Ако някой я има, моля да я качи тук.правила.ppt