avatar

„Многоезичен ускорител“ – един забавен и полезен проект

Ученици от Средно училище “Христо  Ботев“ – Враца участваха в проект по Еразъм + „Многоезичен ускорител - 2017-1-HR01-KA201-035396“ .

Идеята на проекта е чрез изучаване на Есперанто да се улеснят учениците при научаването на чужди езици. През двегодишния период на проекта учениците се забавляваха  докато учехме чрез игра, пеехме песни на Есперанто, писахме, четохме и доказахме, че е много по-лесно да се учат чужди езици, ако се знае и международният език Есперанто.

Изпробваната методика и адаптираните за деца материали ще бъдат достъпни на специално разработен сайт, който ще  споделим  след неговото стартиране.