Сайтове за моите ученици

Колеги, изненадата за моите ученици ще бъдат сайтовете, които изготвих в тяхна полза. Освен за моя клас реших, че ще е от полза и сайт за учениците от 2 до 4 клас, които учат английски език. Дори дадох адреса на няколко ученика през ваканцията и се радвам, че го посещават.

Искам да благодаря на всички вас за уроците по изготвянето на сайт на класа, за чудесните материали, които споделяте тук и за ентусиазма, с който ме зареждате постоянно!

Вече използваме домашния интернет по предназначение. Въпреки че и преди това българският учител винаги е давал максимума за своите ученици. Спокойна съм, че не съм преувеличила със самооценката при попълването на анкетата за диференцираното заплащане. Не искам да звучи нескромно, но наистина използвам ИТ в работата си и го правя в полза на учениците и за собствено удовлетворение, а не да си приписвам някакви заслуги. Много се зарадвах, когато колежки от нашето училище ме помолиха да им дам насоки по изготвянето на сайт за класа им. Нека и други се чувстват удовлетворени!

А ето ги и нашите сайтове:

http://sou-borovo-2class.webnode.com/

http://learners-english-borovo.webnode.com/