Сайта на ІІ клас в СОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Борово, обл. Русе

http://souborovo.webnode.com/

Най-после и аз успях да реализирам моята мечта за сайт на класа си. Нямаше да успея без вашата помощ, колеги. Много ми помогна този сайт с готов шаблон (template). Благодаря ви за споделения опит!