Неправилни глаголи в англ. език

Последните три години закупувахме книжки с "Неправилни глаголи в англ. език" на изд. Византия, София. Тази година, обаче, се оказа, че липсват на пазара. Това ме накара да направя списък с неправилните глаголи и да раздам на четвъртокласниците. Приятелка ми помогна да включа и транскрипция. 

 Infinitive.doc