Въпрос относно сайт на класа в webnode.com

Колеги, моля за вашето компетентно мнение. Става въпрос за сайта на класа ми. Днес реших да обновя някои неща в него, но не бях допусната в работен режим. При избор на уебсайт-редактора, ми излезе съобщение, че проектът ми е надвишил месечния лимит от 1 GB и ми предлагат да повиша лимита, но срещу заплащане. Трябва ли да платя, или следващия месец ще ми бъде отпуснат нов лимит от 1 GB?