Относно транскрипцията

Колеги, моля за вашето мнение относно използването на транскрипцията в часовете по англ. език. Вече 5 г. преподавам англ. ез. от 2 до 4 кл. В началото ни учеха, че транкрипция в начален етап не се дава. Но последните години разбирам, че може да се въвежда по малко. Във 2 кл. никога не я давам. Предлагам я на учениците в 3 клас. Наблюденията ми са, че колкото по-рано се запознаят с нея, толкова по-бързо свикват с правилното произношение при четене.

А ето в какъв вид я раздавам на всички ученици от 3 и 4 клас: Transcription_English.doc

Много полезнен за мен беше този материал: http://teacher.bg/cs/forums/t/5560.aspx

Все пак ще чакам и вашите мнения по въпроса.