Енергията на вакуума е на 15кХц

Анализът на две от устроиствата на Никола Тесла - неговата кула за безжично предаване на енергия, която е трябвало да се самоусилва и генератор-приемник на свободна енергия с антена от дълъг проводник с прикрепена накрая широка цинкова плоча (отворен трептящ кръг) показва, че са работели на около 15кХц(по параметрите на антените - тип отворен трептящ кръг с кондензаторни плочи за намаляване на дължината на антената)
Любопитно е, че един любител също твърди, че е открил свободна енергия на около 15кХц (устроиството му напомня трансформатор на около 15кХц)
Енергията на вакуума се излъчва спонтанно под формата на електромагнитни вълни, но те не са кохерентни и се гасят взаимно поради безкрайната хомогенна среда - вакуума за да се получат трябва да се предизвика принудено излъчване за да се получат кохерентни вълни, които не се гасят взаимно! Така например в устроиството на Тесла собствените му трептения са се усилвали от тези на вакуума!
Защо и от къде е тази енергия не се знае със сигурност.
Има хипотеза, че тя се излъчва от двойки виртуални частици образуващи се във вакуума - тяхната енергия(не пълната а само енергията на връзката)теоретично изчислена на база диелектричната проницаемост на вакуума отговаря на наблюдаваните 15кХц излъчвани вълни!