Наклонената кула на PISA

Интересен коментар по темата, която тук не буди никакъв ... http://www.webcafe.bg/id_1953556580