Коледният брой на училищния ни вестник "Междучасие"

Правиха го шестокласниците, които водя в часовете по ЗИП ИТ, като използваха Publisher. Започнахме отпечатването му и планираме разпространението му в деня на Коледното тържество на училището - 23.12.2010. Броя ще публикувам и на училищния сайт - www.smirnenski.com  За огромно съжаление го отпечатваме черно-бял, а не цветен :( Нямаме спонсор, а цветния печат е скъпо удоволствие. Ще се радвам да споделите вие как решихте проблема!

Моля, простете правописните ни грешки :)  

Коледно издание на в-к "Междучасие" 2010 година