Външен ъгъл на триъгълник

 

Външен ъгъл на триъгълник