Еххх, свърши се таз година :)

Ето, как аз изпращам моите първолаци!

 награди.doc

 поздравителенадрес .doc                                            

свидетелство .doc                                                         

Благодаря на Розалина Паскалева и всички колеги, чийто идеи си позволих да използвам. БЛАГОДАРЯ ВИ!!! Успешно приключване на учебната година!