Тест по човекът и природата за 3 клас

Предлагам вариант за тест за изходно ниво, който съм подготвила за своите ученици.                  тест ЧП 3 клас.doc