ОДА ЗА ТЕНДЖЕРАТА

Аз без тенджера не мога,
тя свещенна е за мен.
Затова написах ода
и я пея всеки ден.

Тенджери различни има -
кръгли, плитки, алпака...
Тенджери за двама, трима
и за цяла махала...

Те във всеки дом са ценни
ако пълни са с храна.
Всеки бърза да погледне...
Тенджерите са мечта.

Чуйте тая моя ода,
тенджерите съм възпял.
В съдовете на народа
боб без мръвка е заврял.

Кокал в тенджерите няма,
той е вече поделен.
Постна супа има само
в тенджерата - съд свещен...


Р.Р. Текста може да се пее с мелодията на "Одата на радостта".