Успех и късмет, колеги!

Железни сте, БЛАГОДАРЯ! Като идея за посрещане на първолаци - бях нарисувала едно дърво, което имаше име - Дървото на приятелството, върху есенни листа в самото дърво, написани буквите на учениците. При запознаване всяко дете си залепяше името, също написано върху есенно листо, около неговата буква. Моето име също беше до буквата ми. Това табло стоя цяла учебна година. Нямам снимка , но Вие вече си го представяте.