Ние

                 Ние

Ние, гарите, сме самотни -
да - аз съм края на света.
Тук всеки маха някому с ръка.
А релсите остават - черни и грозни.

Ние, гарите, не можем да плачем.
В мен хората се събират
или пък азвинаги си отиват.
Ние ли? Ние нищо не моежм да кажем.

Аз, гарата, бавно си отивам.
Така и никой не докосна с ръка
моята груба гранитна стена.
Вие ли? Спокойно - релси винаги ще има.