Азбучна молитва

Азбучна молитва
        Той си знае...

Сърце. Червеност.
Личност – пещ.
Пеперуда. Свещ.
Изпепеленост.

Глътка. Вакуум.
Луна с приятел.
Топлота, мечтател.
Изчезналост на разум.

Скъсаност. Струни.
Смели – потънали.
Щастливи – прегърнали.
Недостатък от думи...

        05.10.2006г. Шумен