Абревиатурка

***

З
еленото сгушено спи
И с любов притиска
Мъгливата си завивка.
А аз -
   аз само тебе искам.