имам ЕнтЕлЕгентна питанка

Ако е вярно, че всичко има смисъл, тогава вярно ли е, че има смисъл в отричането на смисъла? Не, че нещо, ама исках да се похваля какво ми хрумна днес на лекции по математика, докато се мъчех да изсъхна от криворазбрания софийски сняг...