Добри, лоши или умни сте, момичета?

Добрите момичета вярват в рая, лошите в ада, а умните в Дарвин.
Добрите момичета чакат принца на белия кон, лошите -
милионера с черен Мерцедес, а умните знаят, че и двата персонажа са измислени.

Добрите момичета спят с пижама, лошите - голи, а умните - в
зависимост от ситуацията.

Добрите момичета търсят своите ерогенни зони, лошите ги
знаят, а умните вярват, че неерогенни зони не съществуват.

Добрите момичета са верни на мъжа си, лошите - на любовника,
а умните - на себе си.

Добрите момичета обичат всички деца, лошите - само
пълнолетните, а умните - своите.

Добрите момичета не обличат миниполи, лошите обличат, че и
без бельо, а умните не носят минипола на работа.

Добрите момичета се пекат на слънце с бански, лошите -
топлес, а умните - на сянка.

Добрите момичета имат работа, лошите - спонсор, а умните -
свой бизнес.

Добрите момичета вярват в чистата любов, лошите - в
платената, а умните - в качествената.

Добрите момичета се обличат внимателно, лошите -
предизвикателно, а умните - бързо.

Добрите момичета стават грижливи съпруги, лошите - вълшебни
любовници, а умните - верни приятели