Младен Исаев

Малко знам за него. И даже май едно единствено негово стихотворение съм чела, но ми се е набило в съзнанието и колко пъти съм плакала, докат съм го чела!!! Надявам се и на вас да ви хареса. Ето го и него:

Щракна ключ и влязоха при тебе трима:
слънцето, стражарят и детето.
-Татко! - хлипа дъщерята ти любима.
-Татко! - и сълза в очичките й свети.

Две ръчички те прегръщат и те галят,
две малини те целуват по челото.
Има кой за тебе на света да жали,
щом преминеш ти междата на живота.

Пак изщрака ключ - излязоха си тримата:
слънцето, стражарят и детето.
само върху чЕлото ти още има
мъничка сълза - като звездичка светла.

Smile пак ми се насълзиха очите...  Някой знае ли нещо повече за него или от него?