Шепот

Тихо е. До болка тихо е.
Нощта потъва в мрака.
Без
теб така е пусто...
Само моето сърце
тупти - за теб! ...и чака...
Няма те.
Отдалечаваш се...
Остава тишината...

Няма те!
Тихо е.
Шепотът на спомените
ме гали в самотата.
Напусто търся те навсякъде,
запалила свещица в мрака...
Няма те,
не чувам стъпките ти...
...само вятъра в листака,
сякаш ми говори.
Сърцето ми е онемяло.
Тишината... проговори.