тестове

Преглед:
 

Човекът и обществото - тестове

Преди време бях публикувала електронните тестове за географските области и двете български царства. Дойде ред и на последните три теста, с което мисля, че в общии линии обхванах учебника.

Възраждането      Освобождението     България през XIX-XX век

...

Човекът и обществото - тестове

Преди време бях публикувала електронни тестове за географските области. Ето, че намерих малко време да започна и с историческата част. Предлагам ви тестове за Първото и Второто българско царство. След няколко дни ще завърша и останалите.

Първо българско царство        Второ българско царство    

Ако на някой му трябват  географските области - Географски области.

...

Междинна диагностика - 4 клас

Предлагам ви моите тестове, с които ще проверя знанията на децата в края на първи срок. БЕ  Математика  ЧП  ЧО ...
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP