0 0 гласа

Светът на играчките и нашето място в него

 
На света няма друго място където да има истинско забавление и щастие като в света на играчките. Малки и големи, стари и млади, богати и бедни, включително и техните домашни любимци, се нуждаят от играчки. Било то плюшени или дървени, метални или пластмасови, животни или превозни средства, сглобени или конструктори, миниатюри или гиганти, скъпи или евтини, всички те имат едно название – играчки   още