Тест по музика за ІІІ клас

Колеги, предлагам тест по музика за трети клас. Дано послужи.

test muz. 3.doc