Осигуряване на достъпност

Ще разгледаме някой методи за осигуряване на достъпност. Това включва подобряване на достъпността на таблици и изображения, помисляне за нуждите на потребителите с екранни четци, текстови браузъри, и такива със зрителни и двигателни увреждания. Тук ще говорим за статични технологии за уеб дизайн (като CSS и XHTML), но дори и да се използват сървърни нехнологии (като ASP, JSP, ColdFusion, PHP), тези техники са важни за достътността, защото сървърните технологии генерират статичен код, който се изобразява в браузъра. Ако искаме генерирания код да бъде достъпен, е нужно да се работи в тази насока.