0 0 гласа

Определение за достъпност

Достъпността, наи-общо казано, е осигуряване на достъп до информация на хора от различни потребителски групи. Тук ще се спрем на нуждите на потребителите с различни физически увреждания, което включва хора с увредено или напълно липсващо зрение и двигателно увредени хора. Ще се спрем още и на нуждите на потребителите на цифрови помощници и мобилни телефони.

Потребители с физически увреждания

Слепи потребители

Потребителите, които изцяло не виждат, може да използват екранни четци, които четат на глас текстовете на уеб страниците. Този софтуер, който седи между потребителя, пресява информацията според HTML кода и решава, кое трябва да се прочете и кое — не.

Слабо виждащи потребители

За слабо виждащи потребители е необхидимо да се осигури начин да се изменя големината на текста. Повечето модерни браузъри поддържат тази опция. Такива браузъри са: Mozilla, Firefox, Chimera, Internet Explorer за Mac. Има обаче такива браузъри които имат ограничения за това. Такъв е най-използвания за момента браузър Internet Explorer за Windows. За да може той да има възможността за оголемяване на текста, възможностите са или текстовия размер да е указан в проценти, "em", относителна величина ("small", "medium" и т.н.), или да се създадат алтернативни стилове и да се даде възможност за превключване помежду им.

Потребителите със слабо зрение може също да ползват и софтуер за увеличение на текста. Добре е сайта да се тества и чрез такъв софтуер.

Далтонисти

Пресметнато е, че около 10% от мъжете и около 0,5% от жените страдат от далтонизъм. Обикновено това означава неразличаване на червения и зеления цвят или на жълтия и синия, но може да има и други видове далтонизъм.

Глухи потребители

Глухите потребители имат Интернет достъп, както и неглухите с едно изключение — аудио съдържанието. Ако има аудио клип е необходимо да се осигури поне текст със същото съдържание.

Потребители с други видове увреждания

Това може да включва:

  1. Хора с епилепсия, които трябва да избягват трептения между 2 и 55Hz;
  2. Хора извън вашия отрасъл, които може да не разбират терминологията и акронимите, който употребявате;
  3. Потребители на които езикът, използван на сайта, не е родният им, може да имат затруднения да го разбират, ако изказът са сложен.

Нови и стари технологии

Цифрови помощници и мобилни телефони

Броят на хората, достъпващи в Интернет, чрез мобилни устройства постоянно расте в последните няколко години. Тези устроиства имат лоша поддръжка на големи изображения, Javascript, Flash и понякога дори CSS. Техният размер може да бъде 120 пиксела, без опция за хоризонтално превъртане на страницата.

WebTV

Това е устройство за достъп до Интернет, което позволява обикновен телевизор да се използва за екран. Максималната резолюция тук е 575 пксела и няма опция за хоризонтално превъртане не страниците

JavaScript

Приблизително 6% от потребителите в Интернет нямат JavaScript. Това може да е, защото техния браузър не поддържа JavaScript (например текстов браузър) или потребителя може да е изключил поддръжката му за да предотврати изкачащите прозорци или от съображения за сигурност.

Бавна връзка

Широколентовия достъп до Интернет, все още, не е толкова разпространен. Потребител с бавна връзка, може да изключи изображенията, за по-бърз трансфер, а някои текстови браузъри, не поддържат изображения въобще. Необходимо е да се подсигурят изображенията, така че, ако ги няма, да не се губи информацията от тях.