Отново за родителен падеж

Здравейте!

Продължаваме с родителния падеж.

Имали сте време да научитe окончанията, надявям се. Сега ще научим за едно от значенията на този падеж – отсъствие на лице или предмет.

У меня нет сестры. (у миньа нет сестръй) – Аз нямам сестра.
У меня нет учебника. (у миньа не
т учебника) – Аз нямам учебник.

 Няколко нови думи:

 тётя (тьотьа) – леля

дядя (дьадьа) – чичо, калеко

друг – приятел

дом – тази дума вече сте я учили

собака (сабАка) – куче

кошка (кОшка) – котка

жена – съпруга

иметь (иметь) – имам

 
А сега се опитайте да съставите изречения с тези думи -  кажете, че нямате леля, чичо ...

Внимавайте! Думите от мъжки род, които завършват на–А или –Я  и означават лица от мъжки пол,приемат окончания като за женски род: в родителен падеж дядя е дядИ (сравни: тётя – тётИ).

 
Браво на тези, които съставиха изреченията!

 Продължаваме традицията с руските песни.

Това е текстът на песента от филма „Ирония судьбы”(ирония на съдбата). Открийте думите в текста, които са в родителен падеж.

Забележка: нету = нет (нету е разговорна форма) Eслиу вас нету тёти (из телефильма "Ирония судьбы")

Eсли увас нету дома,
Пожары ему не страшны.

И жена не уйдёт к другому,

Eсли у вас нет жены.

Eсли у вас нет собаки
Eё не отравит сосед
И с другом не будет драки
Eсли у вас друга нет.

Пр:   Оркестр гремит басами,
         Трубач выдувает медь.

         Думайте сами, решайте сами
         Иметь или не иметь./2

Eсли у вас нету тёти,
Eё вам не потерять.

И если вы не живёте,

То вам и не умирать.

Тук Если у вас нету тети можете да си свалите песента, за да я чуете.