за шансовете в живота

Човек, вървящ пред вас, изтърва несъзнателно нещо на земята. Какво ще направите?

a. Ще извикам с пълен глас.
b. Ще го вдигна, ще се прилижа до него и ще му кажа с тих глас.
c. Ще го взема, ще го изпреваря и ще му го върна.
d. Ще наблюдавам дали е забелязал, че е изтървал нещо.
e. Не искам да се замесвам и затова няма да обърна внимание изобщо.
Отговори:
а. Смела личност като вас, никога няма да пропусне шанса.

b. Всъщност вие имате шанс, но често го пропускате.

c. Вие сте недоверчив. Опитвате се да получите своя шанс, но винаги го пропускате, просто защото сте изплашен да се изправите лице в лице с него.

d. Вие изчаквате другата страна да подеме инициативата и това е най - честата причина да пропускате всичко хубаво, което минава покрай вас.

e. шансът ви да се запознаете с нова личност е твърде малък, защото предпочитате положението, в което сте, вместо някаква промяна.