Самооценъчна скала за депресия на VON ZERSSEN

Пред Вас са двойки прилагателни, които означават противоположни състояния. Отбележете с кръстче (Х) в кутийката вдясно прилагателното, което най-добре отговаря на Вашето сегашно състояние. Не мислете дълго преди да отговорите и не пропускайте нито един ред! Когато се колебаете, избирайте онова прилагателно от двойката, което в по-голяма степен или по-често можете да отнесете към себе си през последната една седмица (по-скоро едното или по-скоро другото; кое от тях е доминиращо или преобладава напоследък). Отговаряйте колкото можете по-рядко с “нито едното, нито другото”.


НАПОСЛЕДЪК СЕ ЧУВСТВАМ:

ПО - СКОРО

 

ПО - СКОРО

 

НИТО ЕДНОТО, НИТО ДРУГОТО

бодър

 

отпаднал

 

 

отзивчив

 

равнодушен

 

 

радостен

 

печален

 

 

удачник

 

неудачник

 

 

ведър

 

раздразнителен

 

 

решителен

 

нерешителен

 

 

весел

 

тъжен

 

 

в добро настроение

 

в лошо настроение

 

 

с добър апетит

 

без апетит

 

 

общителен

 

затворен в себе си

 

 

кадърен

 

некадърен

 

 

спокоен

 

напрегнат

 

 

щастлив

 

нещастен

 

 

общителен

 

стеснителен

 

 

непорочен

 

порочен

 

 

незастрашен

 

застрашен

 

 

заобиколен с приятели

 

изоставен

 

 

уравновесен

 

вътрешно неуравновесен

 

 

уверен в себе си

 

неуверен в себе си

 

 

пълноценен

 

нищожен

 

 

непоколебим

 

отстъпчив

 

 

отпочинал

 

уморен

 

 

твърд

 

колеблив

 

 

спокоен

 

неспокоен

 

 

целеустремен

 

отпуснат

 

 

нужен

 

ненужен

 

 

сръчен

 

непохватен

 

 

превъзхождащ другите

 

малоценен

 

 

ОБЩО ТОЧКИ:


Ключ:

Маркираните позитивни отговори (тези в първата колона) носят 0 точки, маркираните негативни варианти (втората колна) носят 2 точки, неутрален отговор (най-дясната колона) се точкува с 1.

Резултати

от 0 до 6 точки Вашето състояние може да се квалифицира като хипертимия, т.е. необичайно приповдигнато настроение и свръхактивност. Това състояние, (особено когато не е провокирано от позитивно събитие с голяма значимост за индивида или когато е прекалено продължително), понякога може да създава проблеми на индивида и на околните и да се развие до състояние с клинична значимост.

от 7 до 16 точки Състоянието Ви може да се квалифицира като нормотимия, т.е. нормално настроение и активност (или отсътвие на депресия).

от 17 до 26 точки Състоянието Ви може да се квалифицира като състояние на загриженост, с развиване на депресивна реакция. Обикновено такова сътояние предизвикват негативни събития в ежедневието, които често се обозначават като «ежедневен стрес».

от 27 до 41 точки Вашето състояние може да се определи като «невротична депресия», т.е. невроза с депресивен облик. Препоръчително е да се обърнете за консултация със специалист за по-детайлна оценка на състоянието Ви.

от 42 до 56 точки Вие имате изразена депресия и в този случай настоятелно се препоръчва да потърсите специализирана помощ.