През реката

Някои организации дават тази задачка при постъпване на работа. Опитайте се да я решите и вие.

Всички трябва да преминат на другия бряг на реката, но при следните условия:

* Полицаят не може да оставя престъпника сам с хората.
* Таткото не може да оставя синовете си с майката, а майката - дъщерите си с таткото.
* Децата не могат да плават сами на сала.
* Салът не се връща празен и вози не повече от двама души на борда.

За да преместите хората, кликнете върху тях. За да преместите сала, кликнете на пилона от отсрещната страна на реката. Хората могат да се връщат.

За да започнете, натиснете синия кръг.