Коя фигура сте вие?

Изберете една от петте фигури, за която смятате, че най-много ви подхожда. Опитайте се да усетите своята форма! 
Поставете я на първо място и наредете след нея останалите.

                        figures

Избраната от вас фигура, характеризира  основните и доминиращи във вас черти. Другите фигури допринасят да се оцвети по-пълно вашата личност, а последната фигура посочва онзи тип човек, с когото ще се разбирате най-трудно, хора, които никак няма да ви допаднат.


ТРИЪГЪЛНИК
Тази форма символизира лидерството. Този тип хора бързо и лесно се концентират върху главната цел. Те са енергични, силни личности.  Те са мислители, способни задълбочено и бързо да анализират ситуацията. За разлика от Квадратите, ориентирани към детайла, Триъгълникът се съсредеточава върху главното, върху същността на проблема.
Триъгълникът е много уверен в себе си човек, който иска да бъде прав във всичко! Потребността да си прав и да управляваш нещата, да решаваш не само за себе си, но по възможност и за другите, прави Триъгъльника личност, постоянно съперничаща, конкурираща се с другите. Триъгълниците трудно признават грешките си! Може да се каже, че те виждат онова, което искат да видят, не обичат да променят решенията си, често пъти са категорични и не признават възражения.
Триъгълниците бързо и успешно се учат (попиват полезната информация като гъба), ала само тази, която съответства на тяхната прагматична ориентация и спомага за постигане на главната им цел.
Триъгълниците са честолюбиви. Стремят се да постигнат високо положение, да придобият висок статус, да направят кариера. От Триъгълниците се получават отлични мениджъри.
Главното отрицателно качество на Триъгълниците е силен егоцентризъм, обърнати са към себе си. По пътя към върховете на властта те не проявяват особена строгост по отношение на моралните норми. Триъгълниците заставят всички и всичко да се върти около тях. Може би, без тях животът би загубил своята острота.


КВАДРАТ
Истинско трудолюбие, усърдие, потребност да се довърши започнатото докрай, упоритост - това са основните качества на този тип хора. Те са  издръжливи, търпеливи и методични. Обикновено са висококачествени специалисти в своята област. За това спомага и неутолимата им потребност от информация. Всички сведения, с които те разполагат, са систематизирани и подредени по местата си. Квадратът е способен моментално да извади необходимата информация. Затова Квадратите заслужено се славят като ерудити, във всеки случай поне в своята област.
Това са хора с активно ляво полукълбо на мозъка, т.е. мислители, онези, които преработват данните в последователен формат: а-б-в-г... Те по-скоро изчисляват резултата, отколкото се досещат за него. Те са необичайно внимателни към подробностите, детайлите, обичат веднъж и завинаги възприетия ред. Техният идеал е планиран, предсказуем живот, не са им присърце промени в обичайния ход на събитията. Те постоянно "подреждат", организират хората и предметите около себе си.
Всички тези качества подпомагат Квадратите и те могат да станат добри специалисти - техници, отлични администратори, но рядко са добри мениджъри. Прекаленото им пристрастие към детайла, потребността от уточняваща информация за приемане на решенията лишава Квадрата от оперативност. Възможно е акуратността им, съблюдаването на правилата и т.н. да се развият до парализираща крайност. Освен това, рационалност, емоционална сухост, консерватизъм в оценките пречат на Квадратите да установяват бързо контакти с различни хора. Квадратите действат неефективно в променлива ситуация.КРЪГ
Това е митологичният символ на хармонията. Този, който го избира уверено, е искрено заинтересован преди всичко в добрите междуличности отношения. Висша ценност за Кръга са хората. Кръгът е най-доброжелателният тип от петте. Той най-често служи за спойка, която крепи и работния колектив, и семейството, т. е. стабилизира групата. Кръговете са най-добрите комуникатори, преди всичко защото са най-добрите слушатели. Те притежават висока чувствителност и способност да съпреживяват. Кръговете великолепно "четат" хората и за една минута са в състояние да разпознаят преструванкото и измамника.
Кръговете държат за своя колектив и са популярни сред колегите по работа. Те обаче като правило са лоши мениджъри и ръководители в сферата на бизнеса. Насочени са повече към хората, отколкото към работата. Опитвайки се да запази мир и спокойствие, те понякога заемат "твърда" позиция и вземат непопулярни решения. За Кръга няма нищо по-тежко от това да влезе в междуличностен конфликт. Те на всяка цена се стремят да го избегнат.  Кръговете изобщо не се отличанат с решителност, често не могат да се покажат както трябва. Като правило лесно ги надвиват. Кръговете обаче не се безпокоят прекалено, в чии ръце е властта. Само за едно Кръгът проявява завидна твърдост и безкомпромистност - ако въпросът касае морал или нарушение на справедливостта.
Кръгът е с нелинейна форма, и тези, които уверено се идентифицират с кръг, по-скоро се отнасят до мислителите с активно дясно полукълбо.
То е по-скоро образно, интуитивно, емоционално обагрено, отколкото анализиращо. Затова преработката на информацията при Кръга се осъществява не последователно, а  мозаично, с пропускане на отделни звена. Това не означава, че Кръговете не са на "ти" с логиката. Просто формализмът при тях не е приоритет при решаване жизнените проблеми. Главните черти в мисленето им е ориентация на субективните фактори към проблема (ценности, оценки, чувства и т.д.) и стремеж да се намери общото дори в противоположни гледни точки.
Може да се каже, че Кръгът е роден психолог. Често обаче той е слаб организатор.


ЗИГ-ЗАГ
Тази фигура символизира креативност, творчество, дори само поради това, че тя е най-уникалната от петте и е единствената отворена фигура. Такива хора са  с активно дясно полукълбо, с оригинално мислене, инакомислещи.
На тях са им свойствени образност, интуитивност, интегративност, мозаичност. Строгата, последователна дедукция - не им е в стила. Мисълта на Зиг-зага прави отчаяни скокове от "а" до "я", затова на мнозина активни "леви полукълба" им е трудно да разберат Зигзагите.
Мислещите с дясното полукълбо не се спират върху детайлите, защото това в известен смисъл опростява картината на света, позволява да се градят цялостни, хармонични концепции и образи, да се вижда красотата. Зиг-загите обикновено имат добре развито естетическо чувство.
Доминиращият стил на мислене за Зигзага най-често е синтетичен стил. За разлика от Кръговете, Зигзагите съвсем не се интересуват от консенсуса и постигат синтез не по пътя на отстъпки, а обратно - чрез заостряне на конфликта между идеите и построяване на нова концепция, при която този конфликт получава своето решение, изчезва. При това, използвайки своето природно остроумие, те могат да бъдат доста язвителни, "отварайки очите" на другите.
Зигзагите просто не могат да се трудят в добре структурирани ситуации. Дразнят ги строгите вертикални и хоризонтални връзки, строго фиксираните задължения и рутината в работата. В работата си те искат независимост от другите и високо ниво на стимулиране на работното място. Тогава Зигзагът оживява и започва да изпълнява своето основно назначение - да генерира нови идеи и методи на работа.
Зигзагите са идеалисти, от тях тръгват такива черти като непрактичност и наивност.
Зигзагът е най-възбудимият от петте фигури. Те са несдържани, много експресивни, което наред с тяхната ексцентричност, често пъти им пречи да прокарат своите идеи в живота. При това те не са силни в изпипването на конкретни детайли и не са достатъчно настойчиви, за да доведат работата до край (с изчерпването на новото, те губят интерес към идеята).ПРАВОЪГЪЛНИК
Тази фигура символизира състоянието на преход и промяна. Това са хора, неудовлетворени от този начин на живот, който водят в момента, заети с търсене на по-доброто положение.
Основното психическо състояние на Правоъгъниците е повече или по-малко осъзнат смут, объркване в проблемите и неопределеност по отношение на себе си. Най-характерните им черти са непоследователност и непредсказуемост на постъпките по време на преходния период. Като правило, те имат ниска самооценка. Стремят се да станат по-добри в нещо, търсят нови методи на работа, стил на живот. Бързите, резки и непредсказуеми промени в поведението на Правоъгъника обикновено смущават и карат останалите хора да стоят нащрек и съзнателно да странят и избягват контакти с човек без вътрешна опора.
За Правоъгълниците общуването с другите е просто необходимо, и в това се заключава още една трудност на преходния период. Но при Правоъгъника се наблюдават и позитивни качества, привличащи към него околните. Това са любознателност, любопитство, жив интерес към всичко, което се случва и... смелост! В даден период те са отворени за нови идеи, ценности, начини на мислене и живот, лесно усвояват всичко ново. Вярно е, че обратната страна на това е прекалена доверчивост, внушаемост. Затова Правоъгълниците лесно биват манипулирани. Правоъгълността е само стадий и той преминава!

източник: © списание «маргарита»