Интелектуално развитие на детето

Умът на бебето е като гъба, постоянно поемаща информация. Всичко е ново и вълнуващо за него. То възприема винаги чрез петте сетива - зрение, звук, обоняние, докосване и вкус. Човек никога не спира да се учи, но скоростта с която бебетата се учат, не може да бъде постигната от възрастен. Чувствата на бебето и интелекта се развиват по време на първите седмици от животът му. Това става толкова бързо, както бързо нарастват неговите размер, тегло и координация. Бебетата не растат, не се развиват и не се учат постоянно с тази скорост, но когато те са в период на бързо възприемане ще поглъщат нови идеи и умения и ще ги прилагат незабавно.

Новороденото бебе
Бебето може да се фокусира върху вашето лице и да го разпознае.
То също може да различи вашия глас между всички други.

Четвърта седмица
Ако вие му говорите, то ще повтаря с мимики вашите движения.
То също ще започне да ви приема като източник на успокоение и ще спира да плаче, когато го вдигнете.

Шеста седмица
Ще ви се усмихва в отговор на вашата усмивка.
Очите му ще могат да следват преместваща се играчка.

Осма седмица
Погледът му ще се фокусира върху ярко оцветен предмет, държан над главата му.
Следва предмета с поглед докато вие го премествате от една страна на друга.

Три месеца
Бебето незабавно ще забележи, че държите играчка над главата му.
Когато вие му говорите, то ще се усмихва, писка и гука от удоволствие.
Ще проявява любопитство и интерес.

Четири месеца
Ще реагира развълнувано на времето за хранене.
Ще се смее и ще се подсмихне, когато си играе.
Ще си завърта главата към всеки звук.

Пет месеца
Ще може да изразява страх, гняв и възмущение.

Шест месеца
Бебето ще бъде способно да разпознава различни видове храна и да има предпочитания към нея.
Ще бъде очаровано от огледалото, когато се види в него.

Седем месеца
Ще започне да разбира елементарни думи и да си играе.

Осем месеца
Ще си знае името и ще разбере концепцията на думата "не”.
Ще се опитва да привлече вашето внимание като издава малки звуци.

Девет месеца
Ще показва кое е негово.
Ще покаже интерес към играчки и игри.

Десет месеца
Ще пляска с ръце и маха за довиждане.
Ще показва, че разбира няколко думи и много къси, елементарни изявления.

Единадесет месеца
Ще се наслаждава на игри и падащи неща.
Ще бъде омаяно от звуци и ще иска да разтърсва и чука по предмети.

Дванадесет месеца
Ще е голямо удоволствие за него, ако ви разсмее и ще прави многократно нещата, които ви забавляват.
Ще изпитва удоволствие да разглежда книги.
Ще научи няколко по-лесни думи.

Втората година
През втората година, детето ще затвърждава уменията, които е научило през първата година и ще овладее едно от най-трудните интелектуални умения - речта.

Петнадесет месеца
Ще иска само да си реше косата.
Ще разбира значението на целувката.
Няма да разбира някои индивидуални думи, но ще схваща смисъла и на по-сложните иреченията като цяло.

Осемнадесет месеца
Ще знае отделните части на тялото си и ще може да ги посочва.
Ще може да посочва предмети като куче, крава или топка.
Ако го помолите да донесе нещо, то ще го направи.

Двадесет и един месеца
Ще разбира и ще изпълнява елементарни ваши искания.
Ще идва при вас и ще иска да превличе вниманието ви към неща, които са му интерестни.
Ще обича да драска с молив.

Две години
Детето става доста независимо и може да се забавлява.
Ще бъде много щастливо по време на игра.
Ще успява да “чертае” прави линии с молив.
Ще знае имената на обичайните заобикалящи го предмети и ще ги използва.
Това е етапът, когато любимата дума на вашето дете е "Защо?". То ще бъде любознателно за всико, което го заобикаля, сега ще се научи да прави връзка между различните неща. Ще се пробуди неговата творческа способност и въображение. То ще се научи да мисли напред и да планира нещата.

Две години и три месеца
Вашето дете ще разпознава себе си.
То ще знае кое е и ще може да си казва името.
Ще стане по-настоятелено относно това, което иска.
Ще налага волята си срещу вашата.
Ще се опита да построй къщи и замъци от конструкторите и блокчетата които има.

Две години и шест месеца
Ще си знае името и презимето.
Ще се радва да ви помага в по-лесната домакинска работа.
Ще рисува вертикални и хоризонтални линии.

Две години и девет месеца
Ще знае разликата между момчета и момичета.
Ще може да учи стихове за деца и да ги повтаря.
Ще задава въпроси и ще започне да разбира числата.
Ще се опитва да рисува кръг, но няма да успее без чужда помощ.

Третата година
Социалните му умения ще се увеличават и то ще се забавлява да си играе с други деца.
Ще разбира значението на думи като "върху","отдолу" и "отзад".
Ще може да формулира доста сложни изречения.
Почти ще успее да нарисува кръг.