Графология

Британски графолози изследвали в продължение на 9 месеца 8000 души от всички групи и слоеве на населението, проверили и систематизирали отговорите.
За да проверите и вие резултатите от тези изследвания върху себе си, вземете бял лист харти (в никакъв случай не използвайте кариран лист), твърд молив и линийка. Седнете удобно и напишете 3-4 реда текст по ваш избор.
Написахте ли? А сега проверете какво биха казали за вашия характер британските графолози. За всеки раздел от характеристиката на почерка си поставете съответните точки.

І. Размер на буквите.
• Не по-големи от 2 - 3 мм (3 точки)
• 4 - 5 мм (7 точки)
• 6 - 7 мм (17 точки)
• По-големи от 7 мм (20 точки)

ІІ. Наклон на буквите.
• Силен наклон наляво (2 точки)
• Слаб наклон наляво (5 точки)
• Без наклон (10 точки)
• Слаб наклон надясно (6 точки)
• Силен наклон надясно (14 точки)

ІІІ. Очертания на буквите.
• Закръглени (9 точки)
• Трудно е да се определи (10 точки)
• Ъгловати (19 точки)

ІV. Разположение на реда спрямо горния край на листа.
• Редът е успореден на горния край на листа (12 точки)
• Редът се измества нагоре (16 точки)
• Редът се измества надолу (1 точка)

V. Силата на натиска на молива.
• Лек (8 точки)
• Среден (15 точки)
• Силен (21 точки)

VІ. Изписване на буквите.
• Слято изписване на буквите (11 точки)
• Разделно изписване на буквите (18 точки)

VІІ. Обща оценка на изписването на буквите.
• Всички думи се четат лесно, почеркът е прилежен (13 точки)
• Почеркът е старателен, но някои думи се разчитат трудно (9 точки)
• Почеркът е неразбираем (4 точки)

Сумирайте всички точки. За по-голяма точност можете да направете теста няколко пъти за едно денонощие. След това съберете точките от всяко тестване и ги разделете на броя на тестовете.

ОТ 38 ДО 51 ТОЧКИ
Хората с подобен почерк обикновено са откъснати от живота, често пъти са неспособни да се справят с трудни ситуации, затворени в себе си, в своите интереси. Болезнено възприемат неуспеха. Нерядко попадат под чуждо влияние. При такива хора често пъти се наблюдава повишена склонност към спиртни напитки, към наркозависимост. Към тази група се отнасят компютърните маниаци и футболните запалянковци. Често пъти това са хора с крехко здраве и разклатени нерви.

ОТ 52 ДО 63 ТОЧКИ
Хората от тази група, като правило, не притежават силно изразена воля, те са плахи, често се смущават и объркват в критични ситуации. По много въпроси проявяват пасивност. Те още не са успели да осъзнаят себе си като личност. Оттеглят се в мечтите си, които рядко въплъщават в живота. В тази група попадали и скитници, наркомани с начална зависимост, а така също 32 % от сексуалните малцинства.

ОТ 64 ДО 75 ТОЧКИ
Подобни хора са скромни, имат мек характер, уважават мнението на околните, но не са лишени от чувство за собствено достойнство. Поради тяхната природна доверчивост е лесно да бъдат излъгани от по-обигран човек. Такива хора са лесно внушаеми. Те имат невисоко мнение за себе си, което довежда до това, че лесно се подвеждат, забравяйки за собственото си АЗ. В критически ситуации се опитват да се борят, но често пред нахалството остават пасивни. Към тази група се отнасят също и любителите на цветя, гълъби, дребните улични търговци.

ОТ 76 ДО 87 ТОЧКИ
Хората с такъв почерк са чистосърдечни, впечатлителни, открити, праволинейни. Добри събеседници са. Винаги отстояват своята гледна точка, но се отнасят с търпимост към чуждата. Смятат предателството за най-лошата човешка черта и никога не го прощават. Затова са предани на приятелите си, заради тях са готови да влязат в огън и вода. Способни са на самопожертвователни постъпки заради високи идеали. Такива почерци са били открити при работещите в правораздавателните органи, служителите на застрахователни компании и колкото и странно да звучи -- при киноартистите.

ОТ 88 ДО 98 ТОЧКИ
Най-разпространената категория. Хората от тази група са порядъчни, не са способни на лъжа, имат уравновесен характер, устойчива психика, отговорни и инициативни. В критически ситуации са смели, с нагласата за победа. В главата им винаги има много планове, вярно е, че на повечето от тях не им е писано да се осъществят. Съобразителни са, към всичко се отнасят с хумор. Това са хора, които са израсли в здрави семейства с нормална семейна атмосфера.

ОТ 99 ДО 109 ТОЧКИ
Хората от тази група са индивидуалисти, независими в разсъжденията и постъпките си, с добра памет и логичен ум. По всички въпроси те имат собствено мнение. В някои случаи са в състояние да се държат щуро. Общуването с тях не е лесно, защото проявяват избухливост, обидчиви са и малко заядливи. Обичат всичко прекрасно, нерядко имат творчески професии. Такъв почерк имат журналисти, музиканти, изобретатели, ръководни кадри, мениджъри.

ОТ 110 ДО 121 ТОЧКИ
Подобни хора са властни, изискват подчинение на тяхното мнение и капризи. Всяка критика по техен адрес възприемат като посегателство на правото им на собственост и не прощават. С дисциплината също имат проблеми, често пъти показват на хората, че вече са им длъжници, просто защото общуват с тях. В тази група попадат и охранители в нощни барове и портиери на провинциални хотели.


източник: © списание «маргарита»