Колко е хубаво!

Едно малко нещо да мърка до мен сутрин.
Едно коте да ме посреща и изпраща всеки път
и вече никога да не съм сама вкъщи...
заради косматата топка на възглавницата,
лапичката на чертежа,
купичката вода в коридора
и онази раздрана покривка на стола.
Прекрасно е да се грижиш за някой,
който те обича безрезервно,
вярва ти и има смелостта да се закача с теб,
въпреки, че е толкова мъничък, че се побира в шепата ти...

maca 004

снимки...