Едно дете, една дъга...

 bobo

Едно дете рисуваше дъга

Едно дете рисуваше дъга -
със всички цветове на утрото,
рисуваше детето радостта,
която идва след дъжда.

Едно дете рисуваше дъга -
тъй весела, и пъстра, и голяма,
покрила с ласка цялата земя,
една дъга - илюзия, измама...

Едно дете рисуваше дъга..
погледнах я - така детински чиста,
красива и несбъдната мечта,
една дъга - е мостът към звездите.

Едно дете рисуваше дъга,
размесваше така без страх боите,
че тази тъй наивна красота
ми върна вярата в очите...

Боряна Владимирова