Кокичета

Пред блока ми са цъфнали кокичета
и тичат мънички момичета
с развяни плитки и разперени ръце
да върнат птиците...

Пред блока ми е мартенско през януари,
ухае пролетно на младост и на люляци,
сбогувах се с кожуха и със зимата,
изпратих всички свои предразсъдъци...

Престанах да следя прогнозите,
изключих смело телевизора,
Усмихната стоя пред блока ми
и галя с поглед новите кокичета..

2007,
momo