за един концерт и един плакат

Развулнувана от събието съвсем забравих, че си имаме общност музика... Постът, който си бе изцяло за тук, взех, че го публикувах направо в BGLog. Eто го http://bglog.net/BGLog/5303