Сръчните блогери

Вижте композициите, участвали в конкурса за "Пластилинови фигурки" към общност "Сапунени мехури"! :)