Прилагателно име

 Минах темата за прилагателно име, като разнообразих работата с тази презентация.  PRILAGATELNO.ppt