ПРАВОПИС НА СЪГЛАСНИТЕ

Наистина от руските колеги може да се взаимства много.На децата им е забавно и интересно. Адаптирах още една от техните презентации, за да проверим усвоили ли сме правописа на съгласните.