Първи стъпки с офис пакет 2007 2 част

Това е продължение на урока. Компресиране на картини и вграждане на музика. Първи стъпки с офис 2007 2част.ppt