Крилатият, Мъхнатият и Масленият

Тази пък е превод от руски. Крилатият, Мъхнатият и Масленият.ppt