Одежда

За изучаващите руски език може би ще е полезна тази презентация. Наименованията на най-популярните части на облеклото на руски с техните изображения. При кликване върху изображението изговорът на думата се повтаря. Последният слайд може да послужи за устно изпитване. При кликване върху изображенията отново се чува изговорът.     одежда.ppt