( Не) Хайку

Скъсявам мисли.

Пътеки до сърцето

тъга закърпват.

 

***

Пристъпвам в теб.

С безсъници на прага

залязва слънце.

 

***

 Шарен паважът.

Вали дъгоцветие.

Кайселистчета.

 

***

Плисва слънце.

В мамината престилка

стрък кантарион.

***

Зреят тиквите -

кандила в зимника.

Жълтоочковци.

 

***
Нанизвам стъпки

по кожата на кея.

Летни целувки.

 

***

Рони слънчев лист

дъждоточия в комина.

Мътят гларуси.

 

***

Моряшки спомен

Късче суша – неслучена.

Фиба в забрадка.

 

***

Семеен албум

паяче тъче хербарий

алея за спомени.

 

***

Сухо пладне е.

В сянката на ореха

шарена стомна.