НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ „ДЕТСКИ УЧИТЕЛ – МИСИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО”

     Шумен ви очаква, колеги! Форумът има за цел заедно да намерим отговори на трудни въпроси за нашата прекрасна професия и е начин да привлечем вниманието на обществеността към втория не по-малко важен компонент на предучилищното възпитание - детския учител.

                                               

 

                                                ОБЩИНА ШУМЕН
                 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 24 „СВЕТУЛКА” - ШУМЕН

                                                   П О К А Н А

   Екипът на ЦДГ № 24 „Светулка” град Шумен има удоволствието да Ви покани да участвате в НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ на тема „ДЕТСКИ УЧИТЕЛ – МИСИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО”.

    Форумът е посветен на честванията по случай 130 годишнината на  предучилищното възпитание в България и 30 години от откриването на ЦДГ № 24 „Светулка” град Шумен.
   Събитието е под патронажа на г-жа Живка Тонева – заместник кмет по култура, просвета и образование на Община Шумен.
    Организаторите очакваме  участниците във форума да намерят свои съмишленици, отговори на трудни въпроси и нови професионални идеи в условия на споделеност и добронамереност.
    В рамките на форума може да се представят опит, идейни проекти, добри практики, разработки, доклади, материали, свързани с организация и управление на детското заведение, участие в проекти, работа с родители и пр.
   Поканени са да участват работещи в детските градини, представители на академичната общност, представители и институции, имащи отношение към сферата на предучилищното образование, родители, медии и общественост.
    Националният форум ще се проведе на 9 – 10 март 2012 г. в град Шумен, в хотел Шумен, където и ще бъдат настанени гостите от страната.
   Можете да участвате в два тематични модула:
   Детският учител в социалното пространство – проблеми, предизвикателства, перспективи;
   Детският учител – компетентности, мотивация, признание,

като материалът Ви може да бъде онагледен и с мултимедийна презентация.
   Предвижда се издаване на сборник с материалите от форума.
   Можете да участвате с материал или като слушател. Вашето участие е възможно чрез изпращане на електронните формуляри за заявяване на участие на адрес: svetulka_shumen@abv.bg

   Условията и програмата на форума, както и формулярите за участие могат да бъдат изтеглени от тук: покана и програма; заявка за участие с материал; заявка за участие - слушател.

  Самият материал се изпраща на адрес forum_svetulka@abv.bg  , след предварително заявено участие.

                                           ОЧАКВАМЕ ВИ!!!