Отворено писмо за „Спасение на Сливен”

                               До Министъра на МРРБ на РБ

                         До Главния Прокурор на РБ

                        До Средствата за масова информация в  Република България


                   Отворено писмо
От гражданин за „Спасение на Сливен”
Относно: „Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” гр. Сливен
 
Уважаеми Дами и Господа,
        Като гражданин на град Сливен искам да Ви Сигнализирам за извършени на законови нарушения на Кмета на Община Сливен, касаещи сключване договор на завишени цени на строително монтажни работи и на материалите на гореспоменатия обект и факти, че фирмата „ВОДСТРОЙ-98” АД спечели търг с цена по-висока с 800000 лева от минимално посочената на  първия в класирането при избор на изпълнител по обществена поръчка, като бе класирана на четвърто място от Комисията по избор и въпреки завишените цени, Кмета класира на Първо място и сключи договор имено с нея.
        В същото време бе входирана жалба в КЗК за оспорване на това решение на Кмета от Биндер АД /”Батко и Братко”/   но в последствие си оттеглиха жалбата, и в момента работят на Обекта, без да имат това право. Тук нарушават закона и „Вадстрой-98” АД – като наемат подизпълнител да извършва дейности по Обекта, въпреки че не са декларирали подизпълнител в тръжните си документи. Нарушават закона и Общината знаейки ги оставя да правят това нарушение.
Това буди съмнение, че Кмета е основен организатор на тази схема, която цели облагодетелстване и източване на огромни Европейски средства.
Уважаеми Господа Министри, Прокурори и журналисти,
Сливен има възможността да бъде лишен от Европа, за тези сделки, не искаме та се повторят и градът от стоте войводи да се превърне в град на стоте хайдути. За това трябва спешна проверка на процедурата по избор на изпълнител и на договора като се предотврати започнатата корупционна схема.                                 
 
От гражданин за „Спасение на Сливен”


Уважаеми Дами и Господа,
Новината би била добра, ако фирмата небе класирана четвърта след отваряне на офертите, а изпълнението - с близо 600000 хиляди по скъпо от предложението  на една от другите фирми. На какъв принцип е избрана "Водстрой"98 АД, не БЕШЕ ясно.  Явно не е по най - изгодна оферта, не и по опит на изпълнение на подобни проекти. Може би решаващият критерий е близостта с кмета Кольо Милев. И близостта на Милев с Корпоративна банка, която пък е собственик на "Водстрой"98 АД, както твърдят фактите. Парите на Общината са в Корпоративна банка, преместени там от Милев /на което, държим да подчертаем, той има право да краде/. Сега тази фирма, която същата банка притежава, ще изпълнява общински проект. Какво става? И пак няма лошо, но ако процедурата бе ясна и проведена с така обичаната от сегашната управа дума "прозрачност". Но не е, както и не е ясно, какви бяха облагите за Общината при избор на Корпоративна банка за обслужване на сметките на Общината. Явно пак ще се позоват на банковата и търговска тайна. Общината обаче е публична институция и финансите с който оперира, тоест харчи, също са публични. По простата причина, че идват от нашите данъци. Другото е оправдания, явни лъжи и опит за хвърляне на прах в очите и замитане на следи.

Сливналии имат право да знаят кой и как се разпорежда с техните пари. Имат право и на отговори, а не на неоправдани позовавания на търговска тайна и декларации, че в Общината щели да подписват декларации за конфеденциалност, както се заканил Милев. Т.е. официално се запушват устите, за да не знае никой какви се вършат в Сградата под часовника.