За образованието, за обществото...

Pavel_Lazarov: Имаш ли определение за това, що е образование и що е качествено образование? На мен ми трябваха цели 3 години, за да го докарам до нещо смислено.

 Аз не знам какво е и "време" и "пространство", но ги ползвам…

Какво е образование?

Не съм мислил, че може да се получат недоразумения с определението, и че хората биха го разбирали толкова различно, че да се стигне до противоречия. Но…

За да го разгледаме така както ти искаш - т.е. подробно и от корен, трябва да се върнем към тези които преди нас са започнали да се грижат продължително за поколението си и да го обучават. Ако се позагледаме малко в Animal Planet, ще забележим, че птици и бозайници се грижат за поколението си, а обучение има при всички хищници. Целта му е да се подготвят малките за самостоятелния живот който ги очаква. По време на обучението се натрупват знания, умения и навици спомагащи за правилна преценка на ситуациите и поведението което ще спомогне за преодоляването им. Така, че нищо ново под слънцето.

Но при хората, както и при някои висши животни е необходима и подготовка  и за социалните взаимоотношения които са изградени в даденото общество. Това е частта възпитание. При всички общества преди човешкото, правилата за  социално поведение са прости, малко на брой, жестоки, но еднакви за всички.

При хората социалните взаимоотношения се издигат на качествено ново състояние поради едно голямо преимущество - притежаваме мощен мислещ мозък. Това е благословията и проклятието на човешкия род.  От една страна се опитваме да въведем поведение на състрадание и взаимопомощ. Намаляването на ограниченията при прилагането им наричаме хуманизъм (въпреки, че зачатъци се забелязват и в други общности).

От друга, способността ни да се приспособяваме е нараснала дотолкова, че се стига до заобикаляне и нарушаване на правилата за поведение в стремежа да се задоволят желанията и да се достигне лелеяното положение в обществото. Такива примери могат да се дадат във всяка една сфера на човешките взаимоотношения. От откровените и безочливи кражба и убийство, до спекулата при финансови операции или търговски дейности и „невинната” лъжа на рекламите. Няма да се спирам на махленското мошеничество, но да не забравяме, че и то съществува.

Общоприетите правила на поведение и стремежа към спазването им наричаме морал. Тогава когато тези правила се нарушават и обществото не наказва нарушителите, то е в процес на морален упадък. Един от основните регулатори на морала е процесът възпитание. Но те са тясно свързани, тъй като постоянно обновяващото се общество прилага морала си при възпитанието, след което променя морала опирайки се на възпитанието си.

Възпитанието изгражда социалната страна на личността. Нейните способности да се впише в обществото и да бъде полезна в него. Това се налага, защото човек винаги е бил зависим  от останалите хора. Затова се създава обществения договор наречен държава с определени правила на поведение наречени закони. Чрез установените правила за взаимопомощ обществото гарантира подкрепата на индивида в критична за него ситуация. Ако обществените процеси не се управляват или се управляват неправилно, то е възможно колебливо движение на морала, а оттам и промени в благосъстоянието на хората. Възможен е и цялостен упадък и отмиране на обществото.

Поради това Образованието като институция предлагаща обучение и възпитание на подрастващите е от основно значение за здравето, целостта, благосъстоянието и дълголетието на обществото (както се казва – то е темелят на фундаменталната основа).

Системата Образование се определя от развитието и достиженията на обществото, от потребностите му и субективния управленски фактор. Съдържа в себе си възпитанието и обучението като отделни, но свързани помежду си части.

Обучението се дели на специализирано и общокултурно.

Общокултурното обучение е в помощ на възпитанието и му дава историческа и социална основа.

Специализираното оформя способностите на личността за себеизява в избраното от нея професионално направление.

Е, тогава качествено ще е това образование което предлага съобразено с морала възпитание, подходящо за възпитателните цели общокултурно и ефективно специализирано обучение.

…Мога да се заровя още в подробности, но ме мързи пък и няма смисъл.