Шофьорите се надигат в подкрепа на учителите

Искаме да дадем ясен сигнал на правителството, че или трябва да седнат да преговарят с учителите, или предстои голям сблъсък.

Това заяви Павел Христов, федерален секретар на синдиката на транспортните работници към КТ „Подкрепа" и председател на стачния комитет в отрасъла.

Изпълнителният съвет на Федерацията на транспортните работници "Подкрепа" взе решение да окаже ефективна подкрепа на стачкуващите в системите на образованието и на горското стопанство и предлага на своите структури по места да проведат заседания, на които да предложат стратегия за действие. Представители на бранша и сега се включват по своя инициатива в протести на другите два бранша.

По думите на Павел Христов транспортните работници искат да покажат своята солидарност, тъй като смятат, че справедливите искания на учителите и горските работници трябва да бъдат удовлетворени и че не трябва една професия да се противопоставя на друга.

Той напомни, че стачната готовност на служителите от градския транспорт в София не е отменяна след протестите през месец май, защото увеличението на заплатите беше осъществено със средства от общинския бюджет, а отправените към правителството искания и досега не за изпълнени.

„Това правителство се оказа абсолютно недиалогично. Без желание да отговори на нито едно писмо, което сме изпратили." - допълни Христов.

Транспортните работници продължават да настояват за отмяна на наредбата за регулиране на работните заплати, която „стои непроменена за множество дружества с над 50% държавно и общинско участие, като ги е замразила в ограничителен списък".

Синдикатите възразяват и срещу текстове от Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се посяга данъчно и „върху свободно договорени в колективния трудов договор социални средства, включително и такива, давани за спешни операции и лекарства на хора в изключително тежко положение".

Според синдикалистите новата система за изплащане на болничните е безумие, тъй като понякога се налага хората да чакат парите си повече от два месеца.

„Това е огромна сума, която се върти от някого преди да стигне до хората. Вечно се обслужват корпоративни интереси." - коментира Павел Христов.

Той алармира, че след 2009 г. при отпадането на категориите труд, в някои професии, ще се наложи сигурността на пътниците да зависи от 60-годишни ватманки.

КТ „Подкрепа" се противопоставя и на схемата, при която „за не повече от пет години трудещите се да изгубят "класовете си" и да останат без парите за прослужено време".