Тест по АЕ за трети клас

Ето нещо и от мен! Дали ще разделите теста на две части-зависи от вас и от работата на децата!

http://dox.bg/files/dw?a=2f0d38720d